Articles

10 สัญญาณเตือน ที่อาจเข้าข่าย ‘วัยทอง’

3 พฤศจิกายน 2023

คนเราเมื่ออายุมากขึ้น การสังเคราะห์ฮอร์โมนในร่างกายก็จะน้อยลง แล้วเริ่มก้าวเข้าสู่ภาวะวัยทอง ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเลยนะคะ โดยผู้หญิงก็คือวัยที่เริ่มหมดปร […]