Articles

เลือกเครื่องฟอกอากาศแบบไหนดี ป้องกันฝุ่น PM2.5

15 กุมภาพันธ์ 2023

  มลภาวะทางอากาศอย่างฝุ่น PM2.5 กลับมากวนใจและกวนสุขภาพกันอีกแล้วนะคะ และดูเหมือนว่าในปีนี้ ยิ่งเจองานหนักกว่าปีที่ผ่านมาอีกนะคะ ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่งทะลุกันสูงสูดเกือบทั่วประเทศ […]