Articles

8 วิธีเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เบียดกันตาย (crowd crush)

21 กุมภาพันธ์ 2023

  บทความนี้ จะมาแนะนำ วิธีการเอาตัวรอดจากการเบียดหรือเหยียบกันตาย (crowd crush) มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นในการเอาตัวรอด หากต้องตกอยู่ในสถานการณ์คับขันดังกล่าวนะคะ เป็นเ […]