Articles

ลายเส้นบนกระจกหลังมีไว้เพื่ออะไร

15 มกราคม 2024

ทุกคนเคยสังเกตกันบ้างไหมคะ ว่าทำไมบริเวณกระจกบานหลังของรถยนต์ทุกคันถึงมีลายเส้นขีดขวางเต็มไปหมด ซึ่งที่จริงแล้วลายเส้นที่ว่านี้มีประโยชน์มากกว่าที่หลายคนคิดเลยนะคะ และยังมีข้อควรระ […]