Articles

ขั้นตอน การลงทะเบียนรับสิทธิใช้ไฟฟรี 315 บาท ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2566

22 พฤษภาคม 2023

บทความนี้ จะมาแนะนำวิธีการ ลงทะเบียนค่าไฟฟ้า ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 เพื่อรับสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 315 บาท ต่อเดือนกันนะคะ ซึ่งการลงทะเบียนรับค่าไฟฟ้านี้ สามารถทำได้ง่ายๆ ตามขั้นตอนต่อไป […]