Articles

ทำไม OTP จึงสำคัญ

8 มีนาคม 2024

OTP หรือมีชื่อเต็ม ๆ ว่า One Time Password คือ รหัสผ่านที่สามารถใช้ได้เพียงครั้งเดียวต่อการเข้าสู่ระบบหนึ่งครั้ง โดยส่วนใหญ่จะเป็นตัวเลข หรือตัวอักษร 6 หลักที่มีระยะเวลาใช้งานสั้นม […]