Articles

10 อันดับมรดกโลก ในเอเชียแหล่งเที่ยวใกล้เมืองไทย

27 กุมภาพันธ์ 2024

เมืองมรดกโลก คือ เมืองซึ่งได้รับการคัดเลือกโดย องค์การยูเนสโก (UNESCO) เพื่อบ่งบอกถึงคุณค่าของสิ่งที่มนุษยชาติ หรือธรรมชาติได้สร้างขึ้นมานั่นเองนะคะ ดังนั้นบทความนี้ จะพาไปดู 10 อั […]

Articles

ยูเนสโก ประกาศขึ้นทะเบียน “ประเพณีสงกรานต์ของไทย” เป็นมรดกโลก ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

9 ธันวาคม 2023

องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก พิจารณาประกาศขึ้นทะเบียน “สงกรานต์ในประเทศไทย” (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year fes […]