Articles

10 อันดับกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

25 กุมภาพันธ์ 2024

หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 ขณะมีพระชนมพรรษา 96 พรรษา ส่งผลให้การนับสถิติระยะเวลาการครองราชย์ของพระองค์สิ้นสุดลงที่ 70 ปี 214 วัน นั […]