Articles

10 อันดับ ผักและผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุด

30 มิถุนายน 2024

วิตามินซีสามารถหาได้ง่ายจากธรรมชาติใกล้ตัวเราด้วยผักและผลไม้ การกินผักและผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะก็จะ ทำให้ร่างกายนั้นได้รับวิตามินซีตามความมของร่างกายได้เหมาะสมนะคะ วิตามินซีทำให้ผ […]