Articles

ความสำคัญของวัน “ วันอัฏฐมีบูชา “

30 พฤษภาคม 2024

วันอัฏฐมีบูชาในปี 2567 นี้ ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของเรานะคะ แต่อาจจะมีหลายหลงลืม หรือแทบจะไม่รู้จักด้วยซ้ำ เนื่องจากอาจไม่ไ […]