Articles

สถานการณ์หนี้บัตรเครดิตที่น่าเป็นห่วงในยุค 2024

16 พฤษภาคม 2024

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (เครดิตบูโร)     เปิดข้อมูลหนี้เสียบัตรเครดิตไตรมาสแรกพุ่งกว่า 1 ล้านบัตร ด้วยวงเงิน 6.4 หมื่นล้าน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 14.6% หลังธนาคารแห่งประเ […]

Articles

โปรดระวังมิจฉาชีพ อ้างกรมบัญชีกลาง เน้นกลุ่มเกษียณรับเงินบำนาญ

5 พฤศจิกายน 2023

สำหรับสังคมในยุคปัจจุบันนี้ ต้องยอมรับกันเลยจริงๆนะคะ ว่าอยู่ยากขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะกับพวกกลโกงต่างๆ พวกมิจฉาชีพ ที่มีมาทุกรูปแบบ ทุกวงการ จริงๆ ดังนั้นผู้คนจึงต้องใช้ชีวิตอย่างมีสต […]

Articles

สรุปมาตรการจัดการภัยทุจริตทางการเงินล่าสุด ของธนาคารแห่งประเทศไทย

9 มีนาคม 2023

  ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาตรการให้ธนาคารทั่วประเทศ ป้องกันประชาชนตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพหลอกโอนเงิน       ทุกวันนี้ผู้คนตกอยู่ในภาวะที่ใช้ชีวิตยากลำบากขึ้นกว่า […]