Articles

ทางเลือกใหม่การทำบอลลูนในกระเพาะอาหาร เพื่อการลดน้ำหนักโดยไม่ต้องผ่าตัด

13 มิถุนายน 2023

การลดน้ำหนัก  หมายถึง การทำให้น้ำหนักที่เกินกว่าปกตินั้นลดลงเท่ากับปกติ โดยการใช้พลังงานที่สะสมอยู่ในรูปของไขมันให้เหลือน้อยลง หรือหมดไปนั่นเองนะคะ สาเหตุของการมีน้ำหนักเกินมาตรฐาน […]