Articles

ซีเซียม 137 คืออะไร และ อันตรายอย่างไร?

20 มีนาคม 2023

  จากกระข่าวในตอนนี้ เกี่ยวกับ การหายไปของ ท่อเก็บสารกัมมันตรังสี “ซีเซียม-137” (Sesium-137) จากโรงงานไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแห่งหนึ่งใน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และยังค้นหาไม่พบนั […]