Articles

สรุปกฎหมาย ช่วงสงกรานต์ 2566

13 เมษายน 2023

  สรุปกฎหมายสงกรานต์ ปี 2566 เมาแล้วขับ ,ประแป้งผู้อื่นไม่ยินยอม ,คุกคามทางเพศ ทั้งจำคุกทั้งปรับเลยนะคะ   – เมาแล้วขับ จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 5,000-200,000 บาท & […]