Articles

สัญญาณเตือน และวิธีป้องกันคอมพิวเตอร์ติดไวรัส

28 พฤษภาคม 2024

บทเรียนวามนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ สัญญาณเตือนที่จะบ่งบอกได้ว่าคอมฯของเราติดไวรัส พร้อมวิธีป้องกันนะคะ ทุกคนน่าจะพอรู้นะคะว่าหากคอมฯติดไวรัสแล้วนั้น จะส่งผลเสียมากกว่าที่เราคิดเลยนะค […]

Articles

วิธีลบ OneDrive ทั้ง Windows 10 และ Windows 11 ใน คอมพิวเตอร์

18 มีนาคม 2024

บทความนี้จะมานำเสนอ วิธีการลบ OneDrive ในคอม Windows โดยทาง Microsoft ได้อัปเดต และอนุญาตให้ผู้ใช้ Windows 11 สามารถถอนการติดตั้ง OneDrive ที่แฝงอยู่ในตัวระบบ Windows11 ได้แล้วนะคะ […]