Articles

YouTube กำหนดให้เพิ่มข้อมูล หากใช้ AI สร้างคอนเทนท์ ป้องกันการเข้าใจผิด

19 มีนาคม 2024

จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ Generative AI นั้น เริ่มมีบทบาทกับผู้คนมากขึ้นจริงๆนะคะ ยิ่งโดยเฉพาะในการทำคอนเทนท์ต่างๆนะคะ ดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกับผู้ใช้ ทาง YouTube จึงได้กำหนด […]