Articles

เฉลิมฉลองวันคนพิการสากล 3 ธันวาคม เสริมพลังการไม่แบ่งแยกและความเท่าเทียม

3 ธันวาคม 2023

ใช่แล้วค่ะ วันที่ 3 ธันวาคมนี้ ถือเป็นวันคนพิการสากล โดยวันนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสิทธิ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนพิการ และเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความท้าทายที่พวกเขาต้องเ […]