Articles

   การสร้าง QR Code สวยๆ แบบพาราเมตริก

6 มิถุนายน 2023

QR Code (คิวอาร์โค้ด) ย่อมาจาก Quick Response คือ สัญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนข้อมูลต่างๆนั่นเองนะคะ ได้รับการพัฒนามาจากบาร์โค้ด 2 มิติ โดยบริษัท Denso-Wave จากประเทศญ […]