ล่าสุดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จับมือ NASA เดินหน้าเก็บตัวอย่างอากาศเหนือน่านฟ้าไทย เพื่อทำความเข้าใจต้นตอฝุ่น PM2.5 และปัญหามลภาวะอากาศ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

 

 

ความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้โครงการ Airborne and Satellite Investigation of Asian Air Quality หรือ ASIA-AQ โดย NASA จะนำเครื่องบิน DC-8 และ GIII บินเก็บข้อมูลอากาศในหลายพื้นที่ในเอเชีย มาประกอบกับข้อมูลจากดาวเทียม GEMS ของเกาหลีใต้ และสถานีวัดคุณภาพอากาศภาคพื้น (PANDORA) ที่ติดตั้งไว้ตามจุดต่างๆ บนพื้นโลก

 

 

โครงการนี้ไม่ได้มีเฉพาะประเทศไทยที่เข้าร่วม แต่ยังมีอีกหลายประเทศที่ประสบปัญหาฝุ่นไม่ต่างกัน อย่างเกาหลีใต้ ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้จะมาวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุการเกิด การเปลี่ยนแปลง และเชื่อมโยงไปสู่ปัญหามลภาวะอากาศ ตลอดจนพัฒนาแบบจำลองและการเก็บข้อมูลจากภาคพื้น และดาวเทียมต่อไปในอนาคต

 

 

ดร. วิภู รุโจปการ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ยอมรับว่า ปัญหามลภาวะทางอากาศ เป็นปัญหาที่ซับซ้อน การศึกษากระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลง และการสลายตัว รวมถึงการวางแผนแก้ปัญหาอย่างตรงจุดนั้นต้องเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ทำได้ค่อนข้างยาก ด้วยข้อจำกัดของอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ใช้ในการศึกษา เช่น สถานีเก็บข้อมูลภาคพื้นนั้นเป็นเพียงตัวอย่างของอากาศส่วนเล็กๆ ระดับผิวเท่านั้น แต่ไม่สามารถทราบถึงสภาพอากาศทั้งหมดที่อยู่เบื้องบนได้

 

 

รวมถึงขีดจำกัดที่ไม่สามารถศึกษาพื้นที่เป็นวงกว้างได้ และอาจถูกรบกวนโดยสภาพแวดล้อมใกล้เคียง ในขณะที่ดาวเทียมนั้นสามารถศึกษาในมุมกว้าง แต่สังเกตการณ์ได้เพียงปริมาณโดยรวมของทั้งมวลอากาศเหนือพื้นที่ที่ดาวเทียมกำลังศึกษา จึงไม่สามารถบอกได้ว่าสารประกอบแต่ละชนิดนั้นมีการกระจายตัวในแนวดิ่งอย่างไร

 

 

การวิจัยสภาพอากาศครั้งนี้จึงนับเป็นความหวัง ในการแก้ปัญหาฝุ่นมลพิษได้ในอนาคต

 

นอกจากนี้แล้ว pm 2.5 ยังทำให้เกิดการอักเสบในเส้นเลือดทั่วร่างกาย เกล็ดเลือดแข็งตัว เปลี่ยนแปลงพันธุกรรม ทำให้เซลล์ประสาทอักเสบ แบคทีเรียที่ดีในลำไส้เสีย สร้างสารพิษอีกด้วยนะคะ

 

 

อย่าลืมว่า PM2.5 เพิ่มความเสี่ยงชัดเจนของโรคต่างๆ

– มะเร็งปอดและมะเร็งอื่นๆ
– สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ พาร์กินสัน คิดช้า คิดไม่ออก สมองตื้อ
– ทางเดินหายใจอักเสบ หอบหืด หลอดลมอักเสบ ถุงลมโป่งพอง
– หลอดเลือดหัวใจ หลอดเลือดสมองอุดตัน ความดันโลหิตสูง
– เด็กพัฒนาการช้า ภูมิแพ้ หงุดหงิดฉุนเฉียวง่าย ออทิสติก
– เสี่ยงหมัน แท้ง

เพราะฉะนั้นแล้วทุกคนใส่หน้ากาก และเปิดเครื่องฟอกอากาศกันด้วยนะคะ เพื่อรักษาสุขภาพของเรานั่นเองค่ะ

 

 

ที่มา : NASA , เพจ นพ. สมรส DrSomros

 

.