เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน คืออะไร ทำไมต้องปิด
สำหรับผู้ใช้งานไลน์ ( LINE ) และต้องการความปลอดภัยของบัญชี LINE ของคุณนะคะ LNE มีฟีเจอร์ที่ปิดไม่ให้เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน เพื่อป้องกันคนเข้าใช้งานจากอุปกรณ์อื่นเช่น LINE PC โดยที่เราไม่ได้อนุญาตนั่นเองค่ะ ถึงแม้ว่า LNE จะมีฟีเจอร์ว่าหากต้องการเข้าสู่ระบบ LINE PC จำเป็นต้องได้รับการยินยอมการ LINE PC อยู่แล้วก็ตามนะคะ แต่ในบางครั้งอาจมีช่องโหว่ให้สามารถเข้าสู่ระบบจากผู้ไม่หวังดีได้ ดังนั้น LINE จึงมีฟีเจอร์เพื่อป้องกันบัญชีของคุณอีกระดับหนึ่งนั่นเองค่ะ

การปิดหรือเปิด “เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน LINE”

1. เปิดหน้าจอมือถือ แล้วกดเลือก LINE

 

2. เข้าสู่หน้าหลัก กดเลือกการตั้งค่า รูปฟันเฟือง ด้านบนขวาสุด

 

3. กดเลือก บัญชี

 

4. ให้เลื่อนลงมาด้านล่าง กดเลือก “เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน

 

5. หากต้องการปิดให้สวิทช์จาก ON ให้เป็น OFF ซึ่งทาง LINE จะแนะว่า “เราขอแนะนำให้ปิดการใชี้งาน “เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน” เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน โดยคุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยวิธีอื่นแทนได้ ”

 

 

วิธีอื่นที่ว่าในการเข้าสู่ระบบไลน์ หากคุณใช้งาน LINE PC ด้วยตัวเอง สามารถเข้าสู่ระบบไลน์ PC ได้แบบ QR Code แทนนะคะ โดยการเปิดโปรแกรม LINE PC ขึ้นมา ในหน้าเข้าสู่ระบบจะมีทั้งรูปแบบการเข้าสู่ระบบ ด้วยอีเมลรหัสผ่าน และ QR Code ให้คุณเปิดไลน์ในมือถือเลือกเมนูเพิ่มเพื่อน ให้เปิดกล้องและสแกนไปที่ LINE PC จะปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบมากกว่าใช้งานการเข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่านนั้นเองค่ะ