Google Translate เป็น แพลตฟอร์มแปลภาษา ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกเลยนะคะ และตอนนี้ตัวแอปแปลภาษาได้ทำการอัปเดตภาษาใหม่เพิ่มอีก 33 ภาษาใหม่ ในรูปแบบ offline เป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ จึงทำให้ทุกคนสามารถใช้งานการแปลภาษาต่างๆได้ โดยไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะคะ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช่วยเวลาที่เราต้องออกเดินทางไปเยือนต่างประเทศหรือสถานที่ไม่คุ้นชิน และอาจไม่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ดีมากเลยค่ะ จะด้วยเหตุไม่คาดคิดอะไรก็ตามค่ะ จึงจัดได้ว่าแอป Google Translate ตัวนี้ จะเป็นอีกทางเลือกให้เราสามารถเอาตัวรอดในสถานการณ์คับขันที่อาจจะต้องพบเจอได้เลยนะคะ

 

 

ที่จริงแล้ว Google Translate นั้น มีให้ใช้งานแบบออฟไลน์มานานแล้วนะคะ และ ล่าสุดได้ทำการอัปเดตเพิ่มอีก 33 ภาษานะคะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานให้ครอบคลุมมากขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้ กูเกิลยังเพิ่มตัวช่วยการอ่านออกเสียงคำภาษาต่างประเทศถึง 10 ภาษา ซึ่งสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้อีกด้วยเช่นกันค่ะ และยังสามารถใช้งานได้ทั้งบนระบบ iOS และ Android เลยนะคะ ซึ่งผู้ที่ต้องการใช้งานสามารถดาวน์โหลดแพ็คเกจภาษามาไว้ก่อน เพื่อใช้งานแปลแม้จะไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะ เรามาดูกันเลยนะคะ ว่ามีภาษาอะไรบ้าง ที่เพิ่มเข้ามาค่ะ

 

 

เพิ่ม 33 ภาษาใหม่

1. Basque        – บาสก์
2. Cebuano    – เซบัวโน
3. Chichewa    – ชิเชวา
4. Corsican      – คอร์ซิกา
5. Frisian        – ฟริเซียน
6. Hausa          – เฮาซา
7. Hawaiian    – ฮาวาย
8. Hmong        – ม้ง
9. Igbo            – อิกโบ
10. Javanese    – ชวา
11. Khmer          – เขมร
12. Kinyarwanda – กินยาน์วันดา
13. Kurdish        – เคิร์ด
14. Lao                – ลาว
15. Latin            – ละติน
16. Luxembourgish  – ลักเซมเบิร์ก
17. Malagasy     – มาลากาซี
18. Maori          – เมารี
19. Myanmar (Burmese) – พม่า
20. Oriya / Odia   – โอริยา/โอเดีย
21. Samoan – ซามัว
22. Scots Gaelic  – สกอตเกลิค
23. Sesotho    – โซโทใต้
24. Shona        – โชนา
25. Sindhi      – สินธ์
26. Sundanese  – ซุนดา
27. Tatar          – ตาตาร์
28. Turkmen – เติร์กเมน
29. Uyghur      – อุยกูร์
30. Xhosa        – โซซา
31. Yiddish      – ยิดดิช
32. Yoruba      – โยรูบา
33. Zulu          – ซูลู

 

 

การอัปเดตครั้งนี้ ของทาง Google Translate นั้น ต้องการสนับสนุนให้คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ยากลำบาก สามารถใช้งานได้จริงๆ และยังเป็นประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยวอย่างมากอีกด้วยเช่นกันค่ะ