จองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์ง่าย ๆ ผ่านแอป DLT Smart Queue เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ รับรองจองได้ชัวร์

1.ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ได้ทั้ง IOS และ Android

2.เลือกเมนู ‘ลงทะเบียน’ หรือหากใครเคยใช้แล้วให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน แล้วกดเข้าสู่ระบบได้เลย

3.กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน และกด ‘ยืนยัน’

4. เลือกสำนักงานที่จะเข้าใช้บริการ

5. เลือกประเภทบริการ

 • งานทะเบียน
 • งานใบอนุญาต
 • งานตรวจสภาพ
 • บริการอื่น ๆ

6. เลือกประเภทใบอนุญาตขับรถ

 • ใบอนุญาติขับรถส่วนบุคคล
 • ใบอนุญาตรถสาธารณะ
 • ใบอนุญาต พรบ. ขนส่ง

7. เลือกประเภทการเข้ารับบริการ

 • ทำใบอนุญาตขับรถใหม่
 • ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ
 • หนังสือรับรองผลการอบรมจากโรงเรียนสอนขับรถ
 • ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 • อื่น ๆ

8. เลือกประเภทยานพาหนะ

 • รถจักรยานยนต์
 • รถยนต์
 • รถยนต์และรถจักรยานยนต์
 • รถยนต์สามล้อ

9. กรอกวันหมดอายุของใบอนุญาตขับขี่

10. เลือกประเภทงานที่ต้องการ

11. เลือกวันที่ต้องการเข้าใช้บริการ

 • สีเขียวคือวันที่คิวว่าง สามารถเลือกได้

12. เลือกเวลาที่ต้องการเข้าใช้บริการ