Burnout Syndrome หรือ ภาวะหมดไฟในการทำงาน กำลังเป็นภาวะที่คนวัยทำงานกำลังประสบปัญหานี้กันอยู่มาก เป็นภาวะที่คนทำงานรู้สึกเหนื่อยล้าทั้งกายและใจ จากการทำงานซึ่งส่งผลต่อสภาพจิตใจ และประสิทธิภาพในการทำงานที่ลดลง

สาเหตุ ของ Burnout Syndrome เกิดจากการทำงานที่มีความเครียดและความกดดันเป็นเวลานาน จนไม่มีเวลาพักผ่อน การไม่ถูกยอมรับในผลงานที่ทำ ค่าตอบแทนที่น้อยเกินไป ความไม่ยุติธรรมในบริษัท รวมถึงปัญหาความขัดแย้งในที่ทำงาน ซึ่งถ้าหากมีความกดดันและความเครียดในที่ทำงานมากเกินไปและติดต่อกันเป็นเวลานาาน อาจเกิดเป็นภาวะเครียดสะสมจนอาจจะพัฒนากลายเป็นโรคซึมเศร้าได้

วิธีแก้อาการ Burnout Syndrome

1. พักผ่อนให้เพียงพอ และและดูแลร่างกายให้ดี

โดยอาจจะเริ่มจากการนอนหลับให้เพียงพอ ออกกำลังกาย ทานอาหารที่มีประโยชน์ หรือหากิจกรรมที่เป็นการผ่อนคลายให้ชีวิตประจำวันไม่เครียดจนเกินไป

2. จัดระเบียบ/ตารางชีวิตในเป็นระบบ

ให้จัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในแต่ละวัน หรือความสำคัญของงานในแต่ละวัน เพื่อลดความเครียดที่อาจจะเกิดขึ้นจากงานที่มีมากจนล้นมือ รวมถึงการจัดตารางชีวิต เช่น การตื่นนอนเวลาเดิมทุกวัน ไม่ทำงานนอกเวลางาน เป็นต้น

3. ลดการใช้ Social Media

เปลี่ยนกิจกรรมเวลาว่างของคุณเป็นกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการเล่นโทรศัพท์มือถือ หรือการใช้ Social Media เพราะการทำกิจกรรมหน้าจออาจจะส่งผลให้คุณมีความเครียดมากขึ้นกว่าเดิมเพราะเกิดการเปรียบเทียบชีวิตของตนเองกับคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวได้ ให้ลองเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่น เช่น ดูหนัง ออกกำลังกาย ไปเที่ยวสถานที่ใหม่ๆ

4. เปลี่ยนความคิดในการทำงาน

พยายามอย่าคิดว่างานทุกอย่างเราจะต้องรับผิดชอบทั้งหมด และความผิดพลาดในการทำงานสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ อย่าพยายามโทษตัวเองให้มองสิ่งเหล่านั้นเป็นบทเรียนและข้ามผ่านไปให้เร็วที่สุด รู้จักการขอความช่วยเหลือและปฎิเสธงานอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้งานของตนเองหนักจนเกินไป

5. หาที่ปรึกษา

ถ้าเริ่มรู้สึกว่ามีปัญหา Burnout Syndrome ให้ลองปรึกษากับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อน คนในครอบครัว แฟน หรือคนที่ไว้ใจ เพื่อได้ระบายความเครียด แต่ถ้าคิดว่าการคุยหรือปรึกษากับคนรอบข้างยังไม่สามารถตอบโจทย์กับปัญหาของคุณได้ แนะนำให้คุณปรึกษาจิตแพทย์เพื่อหาทางแก้ไขโดยเร็วที่สุด