โลกของเรา ประกอบไปด้วยประเทศน้อยใหญ่มากมาย จำนวน 6 ทวีป 193 ประเทศ และมีประชากรรวมมากกว่า 7,300 ล้านคนกันเลยนะคะ บทความนี้จะมานำเสนอ 10 อันดับประเทศเล็กที่สุดในโลกกันนะคะ จะมีประเทศไหนบ้างนั่น ามมาดูกันเลยค่ะ

 

 

10 อันดับประเทศเล็กที่สุดในโลก

 

 

 

1. Vatican City

 

 

ขนาดพื้นที่ : 0.44 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นที่ประทับของพระสันตะปาปา ซึ่งเป็นประมุขสูงสุดแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล

 

2. Monaco

 

 

ขนาดพื้นที่ : 2.02 ตารางกิโลเมตร
เป็นนครรัฐในยุโรปตะวันตก ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน เป็นประเทศเอกราชที่เล็กที่สุดเป็นอันดับสองของโลก แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในโลก

 

 

3. Nauru

 

 

ขนาดพื้นที่ : 21 ตารางกิโลเมตร
ประเทศนาอูรูเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในมหาสมุทรแปซิฟิก และเล็กเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากประเทศโมนาโกและนครรัฐวาติกัน

 

4. Tuvalu

 

 

ขนาดพื้นที่ : 26 ตารางกิโลเมตร
เป็นประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ระบอบประชาธิปไตยแบบมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุขรวมกับประชาธิปไตยแบบรัฐสภา

 

 

5. San Marino

 

 

ขนาดพื้นที่ : 61 ตารางกิโลเมตร
ชื่อทางการคือ สาธารณรัฐซานมารีโน และอีกชื่อหนึ่งคือ “สาธารณรัฐอันสงบสุขยิ่งซานมารีโน” เป็นประเทศในยุโรปใต้บนเทือกเขาแอเพนไนน์ ล้อมรอบโดยประเทศอิตาลี

 

 

6. Liechtenstein

 

 

ขนาดพื้นที่ : 160 ตารางกิโลเมตร
ตั้งอยู่ตรงพรมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์และออสเตรีย ขนาบข้างด้วยเทือกเขาแอลป์และแม่น้ำไรน์ ไม่มีสนามบิน

 

 

7. Marshall Islands

 

ขนาดพื้นที่ : 181 ตารางกิโลเมตร
ประเทศนี้ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 1,225 เกาะ เป็นประเทศเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก

 

 

8. Saint Kitts And Nevis

 

 

ขนาดพื้นที่ : 261 ตารางกิโลเมตร
เป็นประเทศที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดในทวีปอเมริกาใต้และซีกโลกตะวันตก

 

 

9. Maldives

 

 

ขนาดพื้นที่ : 300 ตารางกิโลเมตร
เป็นประเทศเกาะที่เล็กที่ในสุดทวีปเอเชีย ยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชาน้อยสุดด้วย และอีกไม่กี่ปีประเทศนี้อาจจมอยู่ใต้ทะเล

 

 

10. Malta

 

 

ขนาดพื้นที่ : 316 ตารางกิโลเมตร
ประเทศเกาะเล็กๆ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นมากที่สุดในทวีปยุโรป