หลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 สวรรคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2022 ขณะมีพระชนมพรรษา 96 พรรษา ส่งผลให้การนับสถิติระยะเวลาการครองราชย์ของพระองค์สิ้นสุดลงที่ 70 ปี 214 วัน นับเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก อันดับที่ 2 เป็นรองเพียงพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก นานถึง 72 ปี 110 วันนะคะ

 

 

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถก้าวข้ามสถิติของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสได้ แต่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เมื่อครั้งยังทรงมีพระชนม์ชีพอยู่ พระองค์ทรงเคยเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกในช่วงเวลานั้นมาแล้วนะคะ ทั้งยังเป็นกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ราชวงศ์อังกฤษอีกด้วยค่ะ

 

 

โดยราชวงศ์วินด์เซอร์ของอังกฤษ ถือเป็นราชวงศ์ล่าสุด (2022) ที่มีการผลัดแผ่นดินเปลี่ยนยุคสมัยในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา ต่อจากราชวงศ์ดอกเบญจมาศของญี่ปุ่น (2019) ราชวงศ์อัล ซาอิดของโอมาน (2020) ราชวงศ์ซาบาห์ของคูเวต (2020) และราชวงศ์อัล นาห์ยานของนครอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (2022)

และนี่คือภาพรวม 10 อันดับกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก นับตั้งแต่ช่วงที่รัฐสมัยใหม่ (Modern State) ถือกำเนิดขึ้น ภายหลังสนธิสัญญาเวสต์ฟาเลีย 1648 จนถึงปัจจุบันนะคะ (อัปเดตและแก้ไขล่าสุด 2022)

 

10 อันดับกษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก

 

 

 

ที่มา : โดย ณรงค์กร มโนจันทร์เพ็ญ