แอป ThaiD เพิ่มสูติบัตร ทะเบียนสมรส และทะเบียนหย่า จากเดิมที่สามารถแสดงได้ 2 เอกสารคือ บัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านเท่านั้นนะคะ โดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลผ่านแอป แทนการใช้เอกสารตัวจริงได้ทุกที่ ทุกเวลา เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในด้านเอกสารงานทะเบียนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ

 

 

กระทรวงมหาดไทย น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขานุการ รมว.มหาดไทย และ โฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ล่าสุดแอป ThaiD ได้เพิ่มเติมการแสดงเอกสารดิจิทัลบนแอปพลิเคชัน ThaID อีก 3 รายการ ได้แก่

– ทะเบียนสมรส
– ทะเบียนการหย่า
– สูติบัตร

โดยผู้ใช้บริการสามารถแสดงเอกสารดิจิทัลนี้ ผ่านแอปพลิเคชันที่ติดตั้งเครื่องมือสื่อสารเช่นโทรศัพท์มือถือ แทนการเอกสารตัวจริงได้ทุกที่ ทุกเวลา ซึ่งการเพิ่มเติมนี้เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องจากที่ช่วงต้นปี 67 ที่ผ่านมา ได้มีการเพิ่มบริการ

– แจ้งย้ายทะเบียนบ้าน
– และคัดรับรองเอกสารทางทะเบียน ได้แก่
– แบบรับรองรายการบุคคล (ทร.14/1)
– แบบรับรองรายการประวัติบุคคล (ทร.12/2)
– และแบบรับรองการเกิด(สูติบัตร) (ทร.1/ก) บนแอปพลิเคชัน ThaID ด้วย

 

 

“กระทรวงมหาดไทยขอเชิญชวนให้ประชาชนใช้แอปพลิเคชัน ThaID เพราะระบบนี้จะให้ใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ยืนยันตัวตนในการทำธุรกรรมต่างๆ แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้ ในแอปฯ มีบริการที่หลากหลายที่จะช่วยลดระยะเวลา ลดการเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่าย และปัจจุบันมีบริการภาครัฐจำนวนมากที่ให้ยืนยันตัวตนด้วยแอป ThaID เช่น งานทะเบียนออนไลน์ กรมการปกครอง การยื่นภาษีออนไลน์ กรมสรรพกร ระบบจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ กรมขนส่งทางบก ระบบ LandsMaps กรมที่ดิน แอปพลิเคชันทางรัฐ สำนักงานพัฒนาระบบรัฐบาลดิจิทัล ระบบร้องทุกข์ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ไปจนถึงใช้สำหรับการยืนยันตัวตนคู่กับบัตรโดยสารเพื่อขึ้นเครื่องบินสำหรับการเดินทางในประเทศ

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID ทาง

– App Store สำหรับระบบไอโอเอส (IOS) และ
– Play Store สำหรับระบบแอนด์ดรอย (Android)

จากนั้นลงทะเบียนได้ด้วยตนเองตามขั้นตอนที่แนะนำในแอปพลิเคชัน หรือ ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถศึกษาข้อมูลการใช้บริการ ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.bora.dopa.go.th/app-thaid/

 

 

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย