บทความนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ การใช้สิทธิ “30 บาทรักษาทุกที่” ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวกันนะคะ จากระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ภายใต้โครงการ “30 บาทรักษาทุกโรค” หรือเรียกสั้นๆว่า “บัตรทอง” นั้น แม้จะได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลก แต่ก็มีข้อจำกัดที่ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวก โดยเฉพาะกรณีต้องไปรักษาต่อในโรงพยาบาลอื่น ต้องกลับไปขอใบส่งตัวที่หน่วยบริการประจำระดับปฐมภูมิที่ลงทะเบียนไว้ทุกครั้ง หากไม่มีจะต้องถูกเรียกเก็บเงิน ส่งผลให้ภาระจึงตกอยู่กับผู้ป่วยหรือญาตินั่นเองค่ะ ดังนั้นจึงเกิดเป็นโครงการ “30 บาทรักษาทุกที่” ขึ้น จะมีรายละเอียด และการใช้สิทธิยังอย่างบ้าง ตามมาดูกันเลยค่ะ
 

แนะนำการใช้สิทธิ “30 บาทรักษาทุกที่” ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว

 

 

“ สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ “

“30 บาทรักษาทุกที่” เป็นการยกระดับบริการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามนโยบายรัฐบาล ไม่ต้องขอใบส่งตัวอีกแล้ว โดยประชาชนที่มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้ได้เลยค่ะ

– โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง

– สถานพยาบาลเอกชน ได้แก่ ร้านยา คลินิกการพยาบาลฯ คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่ขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว เพราะ สปสช.เชื่อมโยงระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในระบบสุขภาพไว้อยู่แล้วค่ะ

 

 

 

การใช้ “ สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ “

 

 

ประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่อยู่ในจังหวัดนำร่อง 30 บาทรักษาทุกที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 67 มี 45 จังหวัดนำร่อง)

 

เช็ก 45 จังหวัด ใช้สิทธิ “30 บาทรักษาทุกที่”

 

 

– โดยเมื่อมีอาการเจ็บป่วย หรือนัดแพทย์ออนไลน์ รับยาใกล้บ้าน เจาะเลือดตรวจแล็บ กายภาพบำบัด ฯลฯ เพียงนำบัตรประชาชน หรือกรณีเด็กใช้สูติบัตรพร้อมบัตรประชาชนของผู้ปกครอง ก็สามารถเข้ารักษาในสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ที่อยู่ในระบบ สปสช. ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

– เช่นเดียวกันกรณีเข้ารักษาในโรงพยาบาล และเคยต้องทำเรื่องขอใบส่งตัวอยู่แล้ว หากเป็นการรักษาพยาบาลใน 45 จังหวัดนำร่อง ไม่ต้องใช้ใบส่งตัวอีก สามารถยื่นบัตรประชาชนใบเดียว เข้ารักษาพยาบาลได้

อย่างไรก็ตาม หากเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น เจ็บ ไข้ ไอ ปวด ฯลฯ ทาง สปสช.แนะนำให้เข้าใช้บริการที่ “คลินิกเวชกรรมชุมชนอบอุ่น” ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่ว่าสิทธิบัตรทองจะอยู่ที่ไหน ก็ไปรักษาได้ทุกคนค่ะ

กรณีลืมบัตรประชาชน ใช้สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ ได้หรือไม่

กรณีหากลืมบัตรประชาชน หรือทำบัตรประชาชนหาย สามารถใช้แอปพลิเคชัน ThaID (บัตรประชาชนดิจิทัล), ใบขับขี่, Passport หรือเอกสารที่มีเลขประจำตัว 13 หลักพร้อมรูปถ่ายที่ยืนยันตัวตนได้ และแจ้งใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท ก็สามารถใช้สิทธิได้เช่นกันค่ะ

สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่

กทม.สิทธิ 30 บาทรักษาทุกที่ ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะ ใน 45 จังหวัดนำร่อง (ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิ.ย. 67 มี 45 จังหวัดนำร่อง เช็กที่นี่) ยังไม่มีกรุงเทพมหานคร ประเด็นนี้ สปสช.แจ้งว่า ยังอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อม ฉะนั้นชาว กทม.ที่มีสิทธิบัตรทอง หากมีอาการเจ็บป่วย ขอให้เข้ารับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิก่อน หากพร้อมแล้ว จะประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการค่ะ
 

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)