หากท่านวางแผนที่จะไปเที่ยวเกาหลี ท่านควรเตรียมตัวก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ เพราะเวลานี้คนไทยที่จะไปเที่ยวเกาหลีใต้นั้นมักจะโดนเพ่งเล็งเป็นอย่างมาก เนื่องจากว่าที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับคนไทยหลบหนีเข้าไปทำงานในเกาหลีใต้แบบผิดกฏหมายจำนวนหลายหมื่นคน จึงทำให้ด่านตรวจคนเข้าเมืองมีการเพ่งเล็งคนไทยเป็นอย่างมาก ดังนั้นวันนี้เราจะมาช่วยท่านที่ต้องการไปเที่ยวเกาหลีใต้ ให้มีการเตรียมตัวเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ทำการสอบถาม โดยเราควรมีการเตรียมตัวดังนี้

วิธีการเตรียมตัวก่อนผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางของคุณถูกต้อง: ตรวจสอบวันหมดอายุของหนังสือเดินทางของคุณและตรวจสอบให้แน่ใจว่าหนังสือเดินทางมีอายุอย่างน้อยหกเดือนนับจากวันออกเดินทางที่คุณวางแผนไว้จากเกาหลีใต้

2. กรอกแบบฟอร์มที่จำเป็น: ก่อนเดินทางมาถึงคุณอาจต้องกรอกบัตรมาถึงหรือแบบฟอร์มตรวจคนเข้าเมือง โดยปกติคุณจะพบแบบฟอร์มเหล่านี้บนเครื่องบินหรือที่สนามบิน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้กรอกอย่างถูกต้องและชัดเจน

3. ตรวจสอบข้อกำหนดของวีซ่า: คุณอาจต้องมีวีซ่าเพื่อเข้าเกาหลีใต้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญชาติของคุณ ตรวจสอบข้อกำหนดวีซ่าเฉพาะสำหรับประเทศของคุณ และให้แน่ใจว่าคุณมีวีซ่าที่เหมาะสมก่อนเดินทาง

4. เตรียมเอกสารที่จำเป็น: เตรียมกำหนดการเดินทาง การจองโรงแรม ตั๋วไปกลับ และเอกสารประกอบต่างๆ ให้พร้อม เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอาจขอเอกสารเหล่านี้ ดังนั้นควรเก็บไว้ในกระเป๋าที่สามารถหยิบจับขึ้นมาแสดงได้ง่าย ท่านต้องเตรียมตอบคำถามให้ดี เช่น ท่านพักที่ไหน มีแผนจะไปเที่ยวส่วนไหนของเกาหลีใต้ ท่านต้องตอบคำถามเหล่านี้ได้อย่างราบรื่น

5. การแต่งกายอย่างเหมาะสม: แม้ว่าจะไม่มีระเบียบการแต่งกายที่เข้มงวดในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง แต่โดยทั่วไปแล้วควรแต่งกายให้เรียบร้อยและให้เกียรติ หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่เปิดเผยหรือไม่เหมาะสม

6. สุภาพและให้ความเคารพ: เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โปรดสุภาพและตอบคำถามตามความเป็นจริง รักษาท่าทางที่สงบและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเผชิญหน้า

7 สำแดงสิ่งของต้องห้าม: หากคุณพกพาสิ่งของต้องห้าม เช่น อาหารหรือยาบางชนิด โปรดแน่ใจว่าได้สำแดงไว้ในแบบฟอร์มศุลกากรที่ให้ไว้ หากไม่ปฏิบัติตามอาจส่งผลให้ได้รับโทษ

8 ปฏิบัติตามคำแนะนำ: ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและดำเนินการตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองตามคำแนะนำ เตรียมถ่ายรูปลายนิ้วมือและภาพถ่ายของคุณเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ

โปรดทราบว่าขั้นตอนเหล่านี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไป และข้อกำหนดเฉพาะอาจแตกต่างกันไป เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของเกาหลีใต้ หรือติดต่อสถานทูตหรือสถานกงสุลเกาหลีใต้ที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอข้อมูลล่าสุด