โดยปกติแล้วสายการบินจะแบ่งอายุผู้โดยสารออกเป็น 3 ช่วงด้วยกันดังนี้นะคะ

 

1. ผู้ใหญ่ (12 ปีเต็มขึ้นไป)

2. เด็ก (2-11 ปี)

3. ทารก (ต่ำกว่า 2 ปี) : นั่งตักผู้ปกครอง

 

 

 

ถ้าผู้โดยสารที่อายุต่ำกว่า 2 ปี อยากมีที่นั่งของตัวเอง ต้องทำการติดต่อสายการบินเพื่อซื้อราคาเด็กแทนนะคะ โดยการนับอายุเด็ก จะนับจากอายุ ณ วันเดินทาง โดยใช้ วัน/เดือน/ปีเกิดเด็ก เป็นการนับนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่น

– เด็กเกิดวันที่ 1 มีนาคม 2022 จะเดินทางวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2024 อันนี้จะยังไม่ถึง 2 ขวบในวันเดินทาง จึงยังถือเป็น infant อยู่ค่ะ แต่ถ้าเดินทางวันที่ 1 มีนาคม 2024 เป็นต้นไป จะกลายเป็น child แล้วทันทีค่ะ

 

สายการบิน full service

 

 

 

– ราคาเด็กอยู่ที่ 75% (หรืออาจมีต่ำกว่านั้น) จากราคาผู้ใหญ่ที่มีส่วนลดให้เด็ก ซึ่งราคาโปรโมชั่นบางราคาจะไม่มีส่วนลดให้เด็ก จะทำให้เด็กถูกคิดเท่าผู้ใหญ่

– ราคาทารกอยู่ที่ 10% ของราคาผู้ใหญ่ที่สามารถลดให้ทารกได้ (โปรโมชั่นบางโปรจะไม่มีส่วนลด แต่ระบบจะดึงราคาอื่นมาลดให้)

– ส่วนสัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง เด็กจะได้เท่าผู้ใหญ่ ส่วนทารกปกติจะไม่ได้ ให้ดูระเบียบสายการบินนั้นๆ อีกทีนะคะ

– สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง เด็กได้เท่าผู้ใหญ่ ส่วนทารกให้ดูเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน

 

 

โดยรวมแล้วอาจจะมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไปบ้าง ตามแต่ละเงื่อนไขของสายการบินนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วหากเลือกเดินทางกับสายการบินไหน ก็สามารถเช็ครายละเอียดการให้บริการต่างๆได้เลยนะคะ อะไรได้อะไรไม่ได้ จะได้ไม่เกิดปัญหาในการเดินทางนั่นเองค่ะ