สำหรับการยื่นภาษีประจำปี 2566 สามารถเริ่มยืนได้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ โดยการยื่นภาษีด้วยตนเองแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากร จะเปิดให้ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567 และอีกหนึ่งช่องทางคือ การยื่นภาษีเงินได้แบบออนไลน์ ที่ www.rd.go.th จะเปิดถึงวันที่ 9 เม.ย. 2567 นี้ค่ะ และก่อนจะทำการยื่นภาษีนั้น สิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือเอกสารข้อมูลที่สำคัญต่างๆนั่นเองค่ะ จะมีอะไรบ้างนั้น ตามมาดูพร้อมกันเลยค่ะ

 

สิ่งที่ห้ามลืมกรอกแบบฟอร์มการยื่นจ่ายภาษี มีดังนี้

 

 

1. เตรียมเอกสารสำหรับการยื่นภาษี

• หนังสือรับรองภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ใบ 50 ทวิ)
• รายการลดหย่อนภาษีที่รวบรวมทั้งปี เช่น ค่าเลี้ยงดูบุตร, ค่าเลี้ยงดูบิดามารดา
• เอกสารประกอบการลดหย่อนภาษี เพื่อกรอกแบบฟอร์มการยื่นภาษี

2. ดอกเบี้ยบ้าน นำมาลดหย่อนภาษี ?

• รายจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้บ้านในรอบปี 2566 สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท
• กรณีที่ซื้อแบบกู้ร่วม สิทธิลดหย่อนภาษีจะเฉลี่ยตามจำนวนคนกู้ร่วม
• ต้องใช้เอกสารรับรองการจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ยืม ที่เจ้าหนี้ออกให้เป็นหลักฐาน

3. โครงการช้อปดีมีคืน ปี 2566 นำมาลดหย่อนภาษีได้

การซื้อสินค้า-บริการ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2566 – 15 ก.พ. 2566 ตามนโยบายช้อปดีมีคืนของรัฐบาล สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ ไม่เกิน 40,000 บาท แบ่งเป็น
• 30,000 บาท (ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ กระดาษ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักฐาน)
• 10,000 บาท (ต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ แบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น)
ซึ่งล่าสุดมีระบุในหน้า ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี แล้ว

4. เงินบริจาค นำมาลดหย่อนภาษีได้

• เงินบริจาคทั่วไป ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังจากหักลดหย่อนภาษีแล้ว
• เงินบริจาค เพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ และบริจาคเพื่อสถานพยาบาลของรัฐ ลดหย่อนได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้ หลังจากหักค่าลดหย่อนภาษี
• เงินบริจาคให้กับพรรคการเมือง ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท

5. เงินจ่ายเบี้ยประกันให้พ่อแม่ นำมาลดหย่อนภาษีได้

• เบี้ยประกัน ลดหย่อนได้ไม่เกิน 15,000 บาท
• พ่อแม่ จะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่จำเป็นต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป

6. ค่าใช้จ่ายเลี้ยงดูพ่อแม่ นำมาลดหย่อนภาษีได้

• จำนวนคนละ 30,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 4 คน
• พ่อแม่จะต้องมีรายได้ต่อปีไม่เกิน 30,000 บาท และมีอายุมากกว่า 60 ปี
• พี่น้องใช้สิทธิลดหย่อนซ้ำซ้อนกันไม่ได้

 

ย้ำอีกครั้ง การยื่นภาษี 2566 ยื่นได้ 2 ช่องทางคือ

1. การยื่นภาษีด้วยตนเองแบบกระดาษ ที่สำนักงานสรรพากร จะเปิดให้ยื่นได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2567
2. การยื่นภาษีเงินได้แบบออนไลน์ ที่ www.rd.go.th จะเปิดถึงวันที่ 8 เม.ย. 2567