เทศกาลสงกรานต์ในบ้านเราเป็นอีกหนึ่ง เทศกาลไฮไลต์แห่งปีกันเลยนะคะ  เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่นักท่องเที่ยว ทั้งไทย และชาวต่างชาติ ต่างรอคอยที่จะได้มาสัมผัสบรรยากาศแห่งความชุ่มฉ่ำกันสักครั้งกันเลยทีเดียวค่ะ

แต่อย่างไรก็ดี เทศกาลสงกรานต์ก็เป็นอีกหนึ่งเทศกาลที่ มีแนวโน้มของการเกิดอุบัติเหตุ และการทำผิดกฎจราจรในระดับที่สูงเช่นกันนะคะ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ก็ได้ออกมาตรการในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ออกมาด้วยนะคะ นอกจากนี้ทางพื้นที่กรุงเทพมหานครเอง ก็ได้ออกมาตรการสงกรานต์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันค่ะ ซึ่งแต่ละมาตรการ มีอะไรบ้าง เรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

 

มาตรการสงกรานต์ในเขตพื้นที่ กรุงเทพมหานคร

 

– ขอความร่วมมือ จัดกิจกรรมสงกรานต์ตามประเพณีไทย  ปลอดภัย ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

– ห้าม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่ห้าม เช่น วัดหรือสถานที่สำหรับปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา, สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ, สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงหรือร้านค้าในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง, สวนสาธารณะของทางราชการ, รัฐวิสาหกิจ , บริเวณสถานีรถไฟหรือในขบวนรถ ท่าเรือโดยสารสาธารณะหรือบนเรือโดยสารสาธารณะ

– ห้าม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเวลาที่กำหนด ซึ่งให้ขายได้ในเวลา 11.00-14.00 น. และเวลา 17.00-24.00 น. เท่านั้น

– ห้าม ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

– ห้าม ขับขี่รถในขณะเมาสุรา

– ห้าม โป๊เปลือยในพื้นที่สาธารณะ

– ห้าม บรรทุกโดยสารท้ายกระบะเกินจำนวนที่กำหนด

– ห้าม เปิดเครื่องเสียงดังรบกวนจนก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ

– งดเล่นแป้ง และปืนฉีดน้ำแรงดันสูง
 

โดยกำชับให้ประชาชน และผู้ประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว สำหรับกิจกรรมสงกรานต์ใน 50 เขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร

มาตรการสงกรานต์บังคับใช้ ทั่วประเทศ

1. ให้ทุกหน่วยระดม กวาดล้างจับกุม และเพิ่มความเข้มในมาตรการป้องกันปราบปรามการแข่งรถในทาง โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น การรวมกลุ่มหรือมั่วสุมในลักษณะหรือโดยพฤติการณ์ ที่น่าจะเป็นการนำไปสู่การแข่งรถในทาง

– ทั้งในช่วงก่อนควบคุมเข้มข้น วันที่ 4-10 เม.ย.66
– ช่วง 7 วัน ควบคุมเข้มข้น วันที่ 11-17 เม.ย.66
– ช่วงหลังควบคุมเข้มข้น วันที่ 18-24 เม.ย.66
ตามแนวทางมาตรการที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดอย่างเคร่งครัด

2. เร่งรัดกวดขันตรวจสอบการกระทำความผิดทุกช่องทาง และเพิ่มความเข้มในการระดมกวาดล้างจับกุม ทั้ง

– ONLINE เช่น คลิปการแข่งรถ, การขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย, ร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ
– ON GROUND  เพิ่มความเข้มออกกวดขันตรวจตราแหล่งมั่วสุม จุดนัดหมาย สถานศึกษา ร้านจำหน่ายอะไหล่ ร้านซ่อมรถ ร้านดัดแปลงสภาพรถ ร้านแต่งซิ่ง โรงงานและร้านขายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนเส้นทาง ถนนที่มีความเสี่ยงในพื้นที่ ฯลฯ

3. ดำเนินการตามกฎหมายกับตัวการ และสอบสวนขยายผลไปยังผู้สนับสนุน

เช่น ผู้ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง ยุยงส่งเสริม สนับสนุนการแข่งรถในทาง Admin page และกองเชียร์ กรณีสืบทราบ หรือพบเห็นการรวมกลุ่มเพื่อแข่งรถในทาง ให้ สน./สภ. บูรณาการกำลังทุกฝ่าย ให้ยุติกิจกรรมพร้อมติดตามจับกุมให้ได้โดยเร็ว

4. กรณีมีการชักชวนรวมกลุ่มมั่วสุมแข่งรถในทาง หรือออกทริปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ ตร. กำหนด

ตั้งแต่พื้นที่ต้นทาง พื้นที่กลางทาง จนถึงพื้นที่ปลายทาง ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อกวดขันวินัยจราจร ตรวจสอบและป้องปรามให้ครอบคลุม และให้หน่วยพื้นที่ต้นทางประชาสัมพันธ์กับ Admin Page ให้ระงับการดำเนินการดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนและประชาชนที่พักอยู่ริมทาง และลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ หากมีการรวมกลุ่มออกทริปท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้ว ให้ สน./สภ. ยุติกิจกรรมหรือติดตามจับกุมให้ได้โดยเร็ว หากเกี่ยวข้องในหลายพื้นที่ ให้บูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

5. ให้ความสำคัญการรับแจ้งเหตุและร้องเรียนในทุกช่องทาง โดยให้ กก.สส.บก.น./ภ.จว. ร่วมกับงานสืบสวนของ สน./สภ. เร่งรัดตรวจสอบและดำเนินการ

เน้นการสืบสวนหลังเกิดเหตุให้ได้ตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีทุกราย เพื่อป้องปรามไม่ให้กลับมากระทำความผิดอีก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับแจ้งเหตุทางศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกตรวจสอบทุกเหตุ แล้วรายงานให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทราบ
พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการแสวงหาข้อมูลและเบาะแสจากเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่และช่องทางอื่น ๆ ทุกช่องทาง และสืบสวนสอบสวนให้ปรากฏข้อเท็จจริงโดยละเอียดทุกกรณี

6. ที่ผ่านมา พบว่าสถิติการรับแจ้งเหตุฯ ของบางหน่วย มีแนวโน้มสูงขึ้น ได้กำชับให้หน่วยทุกระดับ

นำข้อมูลการรับแจ้งเหตุของศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191, 1599 และข้อมูลในระบบ CRIMES มาวิเคราะห์ เพื่อวางแผนและกำหนดมาตรการในการป้องกันปราบปรามเหตุให้เท่าทันต่อสถานการณ์ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และสืบสวนจับกุมให้ได้ทุกราย

7. ให้ผู้บังคับบัญชา สุ่มตรวจและทดสอบการปฏิบัติ กรณีเมื่อได้รับแจ้งเหตุแข่งรถในทาง ผ่านระบบการรับแจ้งเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 และช่องทางอื่น ๆ

เพื่อทดสอบการดำเนินการทั้งระบบ เช่น การรับแจ้งและประสานงาน การเดินทางไปที่เกิดเหตุ การเข้าระงับเหตุและดำเนินคดี การรายงานผลการปฏิบัติ เพื่อกระตุ้น แก้ไขปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ

8. ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ให้ประชาชนรับทราบ กรณีผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแสที่สามารถนำไปสู่การจับกุมความผิดแข่งรถในทาง จะได้รับค่าตอบแทน รายละ 3,000 บาท

โดยสามารถแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสได้ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191, สายด่วน 1599 และ ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร.

เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หากใครไปพบเจอเหตุอะไรที่น่าสงสัย และคาดว่าจะเป็นอันตรายกับตัวเราและบุคคลอื่น ๆ ก็สามารถแจ้งเหตุไปที่ช่องทางต่าง ๆ ที่ระบุไว้ด้านบนนี้กันได้เลยนะคะ

 

และยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่ควรต้องพึงระวัง ในวันสงกรานต์ ปี 66 นี้นะคะ นั่นก็คือ การเล่นสาดน้ำนะคะ เพราะการสาดน้ำใส่คนไม่เล่น จะโดนปรับ 1 หมื่นบาท หากทรัพย์สินเสียหายต้องจ่าย 6 หมื่นบาท กันเลยทีเดียวนะคะ

 

 

ทนายรัชพล ศิริสาคร เปิดเผยในแฟนเพจเฟซบุ๊กกรณีการให้ความรู้กฎหมายในวันสงกรานต์ปี 2566 ที่จะถึงนี้ว่า แม้จะเป็นเทศกาลสาดน้ำที่มีมานานแล้ว แต่กฎหมายก็ไม่ได้จะยกเว้นโทษให้ กรณีที่มีการทำความผิด

– การสาดน้ำใส่คนไม่เล่นสงกรานต์

เช่น งานบางอย่างเขาไม่ได้หยุด แล้วพนักงานกำลังไปทำงาน แต่โดนสาดน้ำใส่จนได้รับความเสียหาย กรณีนี้ ผู้เสียหายอาจดำเนินคดีผู้ที่สาดน้ำใส่ได้

– การสาดน้ำใส่คนอื่น อาจโดนได้หลายข้อหาเลย

เช่น ทำร้ายร่างกาย มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

– การสาดน้ำใส่คนอื่น ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย

ยิ่งยุคนี้ใช้ไอโฟนกัน โดนน้ำนิดเดียวก็เสียหายได้ หากทำทรัพย์สินของคนอื่นเสียหาย ก็อาจเจอข้อหาทำให้เสียทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น

นอกจากนั้น อาจมีข้อหาอื่นๆ อีกซึ่งคงต้องดูเป็นกรณีไป ดังนั้น ก่อนจะสาดใคร ดูให้ดีก่อนว่าเค้าเล่นด้วยรึเปล่า ไม่ใช่จะเอามันส์อย่างเดียว ถ้าผู้เสียหายเอาเรื่อง เราอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาได้นะคะ เพราะฉะนั้นแล้ว ขอให้ทุกคนเล่นสงกรานต์กันอย่างมีสติ สนุกแต่พอดี และคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและคนอื่นๆกันด้วยนะคะ

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : workpointtoday และ bangkokbiznews,https://www.facebook.com/1683409001891739/posts/pfbid022ztosZ1TSPSdgM5zhQT7ws58vDbwZ75DvCCmfirzt9t6WM9b33TKkQsV4UZ1HD3Rl/?mibextid=q5o4bk