สรุปกฎหมายสงกรานต์ ปี 2566 เมาแล้วขับ ,ประแป้งผู้อื่นไม่ยินยอม ,คุกคามทางเพศ ทั้งจำคุกทั้งปรับเลยนะคะ

 

– เมาแล้วขับ จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี ปรับ 5,000-200,000 บาท

– แต่งตัวโป๊เปลือย-ประแป้งโดยผู้อื่นไม่ยินยอม, ใช้ปืนแรงดันน้ำ ปรับไม่เกิน 5,000

– คุกคามทางเพศ ปรับไม่เกิน 200,000 จำคุกไม่เกิน 10 ปี

– นั่งกระบะเกินกำหนด ,ยืนโดยสาร ,ขับเกิน 60 กม./ชม. ,ไม่ชิดซ้าย ปรับไม่เกิน 2,000 

 

สรุปข้อกฎหมายสำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้

 

1. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์

ทั้งนี้ ปริมาณแอลกอฮอล์ เกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์  ขึ้นไปถือว่าเมา ยกเว้นผู้ขับขี่อายุไม่เกิน 20 ปี /ไม่มีใบขับขี่ /ใบขับขี่ชั่วคราว ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ถือว่าเมา

 

 

2. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสมในการเล่นน้ำสงกรานต์

 

 

3. ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการนั่งท้ายกระบะ

 

 

เพราะฉะนั้นแล้ว ขอให้ทุกคนเล่นสงกรานต์กันอย่างมีสติ สนุกแต่พอดี และคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งของตนเองและคนอื่นๆกันด้วยนะคะ ปฏิบัติตามกฎหมาย และให้ความร่วมมือในกติกา หรือข้อตกลงที่ควรปฏิบัติในสังคมต่างๆอย่างเหมาะสมด้วยนะคะ ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันสงกรานต์ ของปี 2566 กันถ้วนหน้านะคะ