บทความนี้จะมานำเสนอ วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร2566 นะคะ สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือทำงานที่ต่างประเทศ และไม่สามารถจะเดินทางไปประเทศไทย เพื่อทำการเลือกตั้ง ในวันที่ 14  พฤษภาคม 2566  นี้ได้นั่นเองค่ะ

 

 

ดังนั้นทางกกต. ได้อํานวยความสะดวกให้คนไทยที่พักอาศัยอยู่ต่างประเทศ  สามารถใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงคะแนนเลือกตั้ง.. ได้นะคะโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา30 วันก่อนวันเลือกตั้งนะคะ

 

 

ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ เป็นผู้จัดการเลือกตั้งให้กับคนไทยทุกคน ที่มีสิทธิเลือกตั้งในประเทศไทย สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ ตามสถานที่และวิธีการที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ได้กําหนดนะคะ ต่อไปเรามาดูวิธีลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร2566 ทางออนไลน์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ

 

 

วิธีลงทะเบียนเลือกตั้งออนไลน์นอกราชอาณาจักร2566

เอกสารที่ต้องเตรียมได้แก่

หนังสือเดินทาง

 

 

บัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้และมีเลขประจำตัวประชาชน

 

 

 

กรณีอยู่ต่างประเทศยื่นได้3 ช่องทางดังนี้

ยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทน

ยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชฑูต

ยื่นผ่านทางเว็บไซต์  คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรหรือทางแอปSmart Vote บนมือถือบนApp Store สำหรับiOS หรือPlay Store สำหรับAndroid 

 

กรณีอยู่ไทยแต่เดินทางไปต่างประเทศในช่วงเลือกตั้ง

ยื่นที่สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น

ยื่นทางไปรษณีย์ถึงสถานเอกอัครราชฑูต

ยื่นผ่านทางเว็บไซต์คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร  หรือทางแอปSmart Vote บนมือถือบนApp Store สำหรับiOS หรือPlay Store สำหรับAndroid 

 

การยื่นผ่านทางเว็บไซต์และมือถือไม่ต้องนำส่งเอกสารและหลักฐานในการลงทะเบียนโดยทำการบันทึกข้อมูลตามนี้

เลขประจําตัวประชาชน

ชื่อตัวชื่อสกุล

วันเดือนปีเกิด

หมายเลขหลังบัตรประจําตัวประชาชน

เลขรหัสประจําบ้าน(11 หลัก)

สถานที่ที่ขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

 

มีวิธีการลงทะเบียนดังนี้

1. เข้าสู่ระบบบันทึกข้อมูลข้างต้นให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วให้เลือกรายการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้ง

2. ตรวจสอบข้อมูลที่ปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่

กรณีผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

ถ้าประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ลงคะแนนให้ระบุสถานที่ที่ประสงค์จะไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ถ้าประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียนให้เลือกรายการขอยกเลิกการลงทะเบียน

แล้วเลือกบันทึกข้อมูล

3. เข้าสู่หน้าการยืนยันการบันทึกข้อมูลให้ตรวจสอบว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่

หากถูกต้องครบถ้วนแล้วเลือกรายการยืนยันการบันทึกข้อมูล

หากไม่ถูกต้องต้องกลับไปแก้ไขข้อมูลใหม่ให้ถูกต้องครบถ้วน

4. เมื่อยืนยันการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ระบบจะแสดงแบบตอบรับเป็นหลักฐานประกอบการลงทะเบียนเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานประกอบการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกเขตเลือกตั้ง

ทั้งหมดนี้จะสามารถลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่  25 มีนาคม– 9 เมษายน2566 เท่านั้นนะคะ

 

 

โดยในวันเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรให้คนไทยทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรได้ตามสถานที่และวิธีการที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ได้กําหนดไว้ในวันที่7 พฤษภาคม2566  เวลา8.00. -17.00. ตามเวลาท้องถิ่นที่คุณอาอยู่นั่นเองค่ะ

อ้างอิง  สำนักงานาคณะกรรมการการเลือกตั้ง