ก่อนดำเนินการจองทะเบียนรถออนไลน์ เจ้าของรถต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaID เพื่อยืนยันตัวตนก่อนนะคะ โดยสามารถดูขั้นตอนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยตัวเองง่าย ๆ ตามลิงก์ที่แนบไว้ให้ (www.bora.dopa.go.th/app-thaid/) โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 66 เป็นต้นไป

วิธีจองทะเบียนรถออนไลน์ สามารถใช้แอป ThaiD ยืนยันตัวตนได้แล้วนะคะ ใครที่มีแอป ThaiD สามารถใช้บริการจองทะเบียนรถออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์กรมการขนส่งทางบกได้เลยนะคะ กรณีนิติบุคคล/ชาวต่างชาติ สามารถให้ผู้แทนนิติบุคคล หรือผู้แทนชาวต่างชาติลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ได้เช่นกันค่ะ

 

สำหรับขั้นตอนการจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์

1. เข้าเว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/reserve/ เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียน”
2. ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ให้ทำการยืนยันตัวตนโดยสแกน QR code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaID
3. เมื่อยืนยันตัวตนแล้ว ระบบจะกลับมาที่หน้าหลัก กด “ยอมรับหลักเกณฑ์”เพื่อเข้าสู่หน้าจอถัดไป
4. ทำการเลือกประเภทรถที่ต้องการจองหมายเลขทะเบียน
5. เลือกประเภทการจอง
6. ระบุข้อมูลรายละเอียดของผู้จอง หมายเลขตัวถังรถ / หมายเลขทะเบียนที่ต้องการจอง (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ระบบจะใส่ชื่อ-นามสกุล และเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้โดยอัตโนมัติ)

 

 

เมื่อทำการยืนยันตัวตนแล้ว สามารถจองทะเบียนรถได้ตามปกติ โดยรถ 1 คัน สามารถจองได้ 1 หมายเลขทะเบียนเท่านั้นนะคะ เมื่อจองหมายเลขทะเบียนรถยนต์ได้แล้ว จะสามารถจองหมายเลขทะเบียนได้ใหม่อีกครั้ง หลังจาก 3 เดือน นับจากวันที่จองเลขทะเบียนค่ะ โดยอ้างอิงจากเลขบัตรประจำตัวประชาชน และรายละเอียดของรถที่จองหมายเลขทะเบียนนั่นเองค่ะ

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.dlt.go.th หรือโทร 02 271 8888

 

อ้างอิง ThaiGOV