ข้อควรปฏิบัติเมื่อคุณลืมรหัสผ่านสำหรับเข้าใช้งาน Windows 10

หากคุณลืมรหัสผ่าน Windows 10 ไม่ต้องกังวล มีขั้นตอนสองสามขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณอีกครั้ง สิ่งที่คุณทำได้มีดังนี้:

1. ใช้ดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่าน: หากคุณเคยสร้างดิสก์รีเซ็ตรหัสผ่านไว้ก่อนหน้านี้ คุณสามารถใช้ดิสก์นั้นเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ ใส่ดิสก์ลงในคอมพิวเตอร์ของคุณ และเมื่อได้รับแจ้ง ให้ทำตามคำแนะนำเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่าน

2. ใช้บัญชีผู้ดูแลระบบอื่น: หากคุณมีบัญชีผู้ดูแลระบบอื่นในคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถใช้บัญชีดังกล่าวเพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณได้ เข้าสู่ระบบบัญชีอื่นและไปที่ “การตั้งค่า” > “บัญชี” > “ครอบครัวและผู้ใช้รายอื่น” และเลือกบัญชีของคุณ จากนั้นคุณสามารถคลิกที่ “เปลี่ยนประเภทบัญชี” และเปลี่ยนจากผู้ใช้มาตรฐานเป็นผู้ดูแลระบบ เมื่อเสร็จแล้ว ให้เข้าสู่ระบบบัญชีของคุณและเปลี่ยนรหัสผ่าน

3. ใช้การรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft: หากคุณใช้บัญชี Microsoft เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณสามารถไปที่หน้าการกู้คืนบัญชี Microsoft โดยใช้อุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้เพื่อรีเซ็ตรหัสผ่านบัญชี Microsoft ของคุณ เมื่อรีเซ็ตรหัสผ่านแล้ว คุณสามารถใช้รหัสผ่านใหม่เพื่อเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ Windows 10 ของคุณได้

4. ใช้ Safe Mode: หากวิธีการข้างต้นไม่ได้ผล คุณสามารถลองเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของคุณใน Safe Mode รีสตาร์ทคอมพิวเตอร์และกดปุ่ม F8 ซ้ำ ๆ จนกระทั่งเมนู Advanced Boot Options ปรากฏขึ้น เลือก “เซฟโหมด” แล้วกด Enter เมื่ออยู่ใน Safe Mode คุณสามารถลองรีเซ็ตรหัสผ่านของคุณผ่านแผงควบคุมหรือใช้ Command Prompt

หากวิธีการเหล่านี้ไม่ได้ผล คุณอาจต้องพิจารณาติดตั้ง Windows 10 ใหม่ แต่โปรดทราบว่าการดำเนินการนี้จะส่งผลให้เกิดการสูญเสีย ของไฟล์ส่วนตัวและแอปพลิเคชันของคุณ เป็นความคิดที่ดีเสมอที่จะสำรองข้อมูลสำคัญของคุณเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าวในอนาคต