ปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้นนั้น มีอยู่หลายอย่างเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็น สภาพการจราจรที่หนาแน่น สภาพถนนที่ไม่ปลอดภัย ทัศนวิสัยในการขับขี่ที่ไม่ดี และการไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตนตามกฎจราจร เพราะฉะนั้นบทความนี้ จึงอยากจะขอชวนผู้ขับขี่ทุกคนมาร่วมปฏิบัติตามเทคนิค ก-ข-ค เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทางกันค่ะ

 

ร่วมปฏิบัติตามเทคนิค ก-ข-ค เพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัยในทุกเส้นทาง ดังนี้

 

 

ก : กฎจราจร

– ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้กฎจราจรพื้นฐาน
– ไม่ควรฝ่าฝืนกฎจราจรโดยเด็ดขาด

ข : ขับขี่

– ขับรถด้วยความเร็วที่เหมาะสมกับเส้นทาง
– ไม่ทำพฤติกรรมที่อาจทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

ค : คาดเข็มขัดนิรภัย

– คาดเข็มขัดนิรภัยให้เรียบร้อยก่อนออกเดินทาง
– ตรวจสอบผู้เดินทางทุกคนให้คาดเข็มขัดนิรภัยอย่างถูกวิธี

 

ที่มา : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM