หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับเครื่องดับเพลิงเป็นอย่างดีนะคะ แต่รู้หรือไม่คะว่าเครื่องดับเพลิงที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปนั่น ยังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้หรือไม่
ดีงนั้นบทความนี้จึงมีสาระความรู้ดีๆ มาฝากกันค่ะ โดยรวบรวมวิธีตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเบื้องต้นแบบง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

วิธีตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเบื้องต้น

1. ตรวจสอบสภาพเครื่องดับเพลิงให้มีสภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นสนิม หรือมีรอยรั่วซึม รอยบุบหรือบวม

2. ดูที่เข็มในมาตรวัด (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิง เครื่องดับเพลิงที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ เข็มจะชี้ที่ช่องสีเขียว
(สังเกตตามรูป)แต่ถ้าเข็มเอียงมาทางซ้ายแสดงว่าแรงดันไม่มี ต้องรีบนำไปเติมแรงดันทันที ซึ่งควรตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน

 

 

3. สายฉีดเครื่องดับเพลิงอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่มีรอยแตก เปื่อย หรือชำรุด

4. ควรยกเครื่องดับเพลิงประเภทผงเคมีแห้ง ยกขึ้นลง 2-3 ครั้งเพื่อไม่ให้ผงเคมีที่อยู่ด้านในแข็งตัว

5. อายุการใช้งาน ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) มีอายุประมาณ 5 ปี ชนิดฮาโลตรอนวัน (ถังสีเขียว) และชนิดก๊าซ CO2 มีอายุประมาณ 10 ปี

 

 

6. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) หากมีการใช้งานแล้ว ต้องนำไปเติมสารเคมีใหม่ทุกครั้ง

7. ตรวจสอบอายุการใช้งานของเครื่องดับเพลิง ซึ่งจะมีระบุไว้ข้างถัง หากใกล้หมดอายุแนะนำให้ตรวจเช็ก หรือเปลี่ยนเครื่องใหม่

เมื่อรู้วิธีตรวจสอบเครื่องดับเพลิงเบื้องต้นกันแล้ว ก็อย่าลืมกลับไปตรวจเช็คกัน เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของทุกคนนะคะ