ในยุคปัจจุบันนี้ ผู้คนต่างนิยมใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้นนะคะ ได้แก่ บัตรเครดิต บัตรเดบิต บัตรกดเงินต่าง ๆ ซึ่งเป็นบัตรที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยบัตรเหล่านี้จะบันทึกข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลทางการเงินของเราไว้ ซึ่งหากมีมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว หรือข้อมูลทางการเงินที่บันทึกไว้ในบัตรของเราได้แล้ว มิจฉาชีพอาจจะนำข้อมูลไปปลอมทำบัตร เพื่อทำธุรกรรมต่าง ๆได้นั่นเองค่ะ โดยบัตรอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะมีอยู่ 4 วิธีดังนี้เลยค่ะ

รู้ทัน 4 กลโกงบัตรอิเล็กทรอนิกส์

 

 

1. คัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กของบัตร โดยเครื่องสกิมเมอร์ (Skimmer) ที่ติดตั้งไว้ที่ตู้เอทีเอ็ม

2. คัดลอกข้อมูลจากแถบแม่เหล็กของบัตร โดยเครื่องสกิมเมอร์ขนาดพกพา หรือแฮนด์เฮลด์สกิมเมอร์ (Handheld Skimmer)

3. ปลอมแปลงเอกสารส่วนตัว หรือใช้เอกสารส่วนตัวของเหยื่อที่ขโมยมา ไปใช้สมัครบัตรเครดิต แล้วนำไปใช้จ่ายในนามของเหยื่อ

4. ขโมยข้อมูลจากใบบันทึกรายการ (ATM Slip) ตามตู้เอทีเอ็มที่มียอดคงเหลือค่อนข้างมาก โดยนำไปใช้ค้นหาข้อมูลสำคัญในการทำธุรกรรมทางการเงิน

 

 

 

ที่มา : ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน (ศคง.)
.