ดวงจันทร์กลายเป็นหนึ่งในเป้าหมายการสำรวจอวกาศของมนุษย์ตลอดช่วงระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา นับจากการแข่งขันด้านอวกาศเพื่อเดินทางไปดวงจันทร์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตจนถึงปัจจุบัน
หลายประเทศให้ความสำคัญกับการสำรวจดวงจันทร์ทั้งในด้านของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของมนุษย์ และการแข่งขันด้านต่าง ๆ ระหว่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย จีน กลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และอินเดีย ซึ่งประเทศที่มีความก้าวหน้ามากกว่าย่อมจะสามารถสร้างโอกาสด้านเศรษฐกิจ การศึกษาและการพัฒนาด้านต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วกว่านั่นเองค่ะ

 

ยานอวกาศ 10 อันดับแรก ที่เคยลงจอดบนดวงจันทร์

 

 

1. ยาน Luna 2 ไร้นักบินอวกาศ สหภาพโซเวียต 12 กันยายน 1959

ยานอวกาศลำนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของมนุษย์ที่เดินทางไปถึงดวงจันทร์ แต่การลงจอดในครั้งนั้นเป็นการพุ่งชนอย่างรุนแรง เนื่องจากไม่ได้มีการออกแบบระบบลงจอดเอาไว้

2. ยาน Luna 9 ไร้นักบินอวกาศ สหภาพโซเวียต 31 มกราคม 1966

ยานอวกาศลำนี้กลายเป็นยานอวกาศลำแรกของมนุษย์ที่ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จ นับเป็นชัยชนะและการประสบความสำเร็จครั้งสำคัญของสหภาพโซเวียต

3. ยาน Surveyor 1 ไร้นักบินอวกาศ สหรัฐอเมริกา 30 พฤษภาคม 1966

ยานอวกาศลำนี้เป็นยานอวกาศลำแรกของนาซาและสหรัฐอเมริกาที่ลงจอดบนดวงจันทร์ได้สำเร็จ

4. ยาน Luna 13 ไร้นักบินอวกาศ สหภาพโซเวียต 21 ธันวาคม 1966

ภายหลังความสำเร็จนำยาน Luna 9 ลงจอดบนดวงจันทร์ สหภาพโซเวียตส่งยานอวกาศลงจอดอย่างต่อเนื่องเพื่อเก็บข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ

5. ยาน Surveyor 3 ไร้นักบินอวกาศ สหรัฐอเมริกา 17 เมษายน 1967

ยานอวกาศไร้คนขับลำที่ 3 ในโครงการ Surveyor ยานถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์ 6,355 ภาพ และส่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์อีกจำนวนมากกลับมายังโลก

 

 

6. ยาน Surveyor 5 ไร้นักบินอวกาศ สหรัฐอเมริกา 8 กันยายน 1967

ยานอวกาศไร้คนขับลำที่ 5 ในโครงการ Surveyor ยานถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์ 10,000 ภาพ ยานใช้เวลาบนดวงจันทร์นานประมาณ 2 เดือน ก่อนหมดพลังงาน

7. ยาน Surveyor 6 ไร้นักบินอวกาศ สหรัฐอเมริกา 7 พฤศจิกายน 1967

ยานอวกาศไร้คนขับลำที่ 6 ในโครงการ Surveyor ยานถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์ 30,000 ภาพ ยานใช้เวลาบนดวงจันทร์นานประมาณ 3 เดือน ก่อนหมดพลังงาน

8. ยาน Surveyor 7 ไร้นักบินอวกาศ สหรัฐอเมริกา 7 มกราคม 1968

ยานอวกาศไร้คนขับลำที่ 7 ในโครงการ Surveyor ยานถ่ายภาพพื้นผิวดวงจันทร์ 21,091 ภาพ ยานใช้เวลาบนดวงจันทร์นานประมาณ 10 เดือน ก่อนหมดพลังงาน ยานลำนี้เป็นครั้งแรก ๆ ที่นาซาได้ทดสอบเทคโนโลยียานอวกาศสำหรับปฏิบัติภารกิจเป็นระยะเวลานานหลายเดือน

9. ยาน Apollo 11 มีนักบินอวกาศ สหรัฐอเมริกา 16 กรกฎาคม 1969

ยานอวกาศลำแรกของนาซาและสหรัฐอเมริกาที่สามารถนำมนุษย์อวกาศ 3 คน ไปดวงจันทร์ โดยในจำนวนนี้มีนักบินอวกาศ 2 คน ลงจอดบนพื้นผิวดวงจันทร์ได้สำเร็จ นับเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของสหรัฐอเมริกาในขณะที่กำลังแข่งขันไปดวงจันทร์กับสหภาพโซเวียต

10. ยาน Apollo 12 มีนักบินอวกาศ สหรัฐอเมริกา 14 พฤศจิกายน 1969

นาซาต่อยอดความสำเร็จของยาน Apollo 11 โดยการส่งยานอวกาศ Apollo 12 ไปเยือนดวงจันทร์ นักบินอวกาศในภารกิจนี้ใช้เวลาถึง 3 วัน บนพื้นผิวดวงจันทร์และเก็บข้อมูลสำคัญกลับมายังโลกเป็นจำนวนมาก