มหาวิทยาลัย 10 อันดับแรกของโลกประจำปี 2567

 

1. สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ สหรัฐอเมริกา
2. มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร
3. มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด สหราชอาณาจักร
4. มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา
5. มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
6. อิมพีเรียลคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร
7. สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิสในซูริค สวิตเซอร์แลนด์
8. มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ สิงคโปร์
9. มหาวิทยาลัยคอลเลจลอนดอน สหราชอาณาจักร
10. มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ สหรัฐอเมริกา

 

 

เปิดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี 2567 ไทยติดโผด้วย 13 แห่ง

โดยมหาวิทยาลัยของไทยทั้งหมด 13 แห่งจาก 1,500 แห่งใน 104 ประเทศและดินแดนทั่วโลกติดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (QS World University Rankings) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2567 ซึ่งจัดอันดับโดยคิวเอส ควัคควาเรลลี ซีมอนด์ส (QS Quacquarelli Symonds) สถาบันวิเคราะห์ข้อมูลด้านการอุดมศึกษาระดับโลก โดยถือเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งเดียว ที่มุ่งเน้นในส่วนของความสามารถในการทำงาน (Employability) และความยั่งยืน (Sustainability)

ทั้งนี้ คิวเอสได้ผลการจัดอันดับมาจากการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการ 17.5 ล้านฉบับ รวมถึงความคิดเห็นของคณาจารย์ และนายจ้างกว่า 240,000 คน โดยสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology – MIT) ยังคงครองอันดับหนึ่งอย่างเหนียวแน่นเป็นปีที่ 12 ตามมาด้วยมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ (University of Cambridge) ที่ยังรั้งอันดับ 2 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา และมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด (University of Oxford) ที่ไต่ขึ้นมาหนึ่งขั้น มาอยู่ที่อันดับ 3

ในปีนี้คิวเอสได้ปรับปรุงวิธีการจัดอันดับครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาด้วยการนำ 3 ตัวชี้วัดใหม่มาใช้ ได้แก่
– ความยั่งยืน (Sustainability)
– ผลลัพธ์ด้านการจ้างงาน (Employment Outcomes)
– และเครือข่ายการวิจัยระดับนานาชาติ (International Research Network)

 

อันดับมหาวิทยาลัย 13 แห่งของไทยประจำปี 2567 มีดังนี้

 

อันดับที่ 211 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อันดับที่ 382 มหาวิทยาลัยมหิดล
อันดับที่ 571 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อันดับที่ 600 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อันดับที่ 751–760 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อันดับที่ 901–950 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อันดับที่ 951–1000 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
อันดับที่ 951–1000 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อันดับที่ 1201–1400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อันดับที่ 1201–1400 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
อันดับที่ 1201–1400 มหาวิทยาลัยนเรศวร
อันดับที่ 1201–1400 มหาวิทยาลัยศิลปากร
อันดับที่ 1201–1400 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 

 

ที่มา : สำนักข่าวอินโฟเควสท์