ในการสร้างพลังงานนิวเคลียร์ แร่ที่จำเป็นคือยูเรเนียม ซึ่งแร่ยูเรเนียมเป็นธาตุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติที่พบในเปลือกโลก กระบวนการสร้างพลังงานนิวเคลียร์เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน ขั้นแรกให้ขุดยูเรเนียมจากพื้นดิน จากนั้นจึงผ่านกระบวนการโม่เพื่อสกัดแร่ยูเรเนียม แร่ยูเรเนียมจะถูกแปรรูปเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ยูเรเนียมเข้มข้นหรือที่เรียกว่า เยลโลว์เค้ก

แร่ยูเรเนียม

 

ก้อนแร่ยูเรเนียม

จากนั้น เยลโลว์เค้ก จะถูกแปลงเป็นรูปแบบก๊าซที่เรียกว่า ยูเรเนียม เฮกซาฟลูออไรด์ (UF6) จากนั้น UF6 นี้จะถูกเสริมสมรรถนะเพื่อเพิ่มความเข้มข้นของ U-235 ซึ่งเป็นไอโซโทปที่ใช้สำหรับเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะจะถูกแปลงเป็นเม็ดเล็กๆ ซึ่งจากนั้นจะถูกบรรจุลงในแท่งเชื้อเพลิง

เยลโลว์เค้ก

แท่งเชื้อเพลิงเหล่านี้จะถูกประกอบเป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ซึ่งเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แบบควบคุม อะตอมของยูเรเนียมในแท่งเชื้อเพลิงผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแยกตัวของนิวเคลียร์ ซึ่งปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาในรูปของความร้อน ความร้อนนี้ใช้ในการผลิตไอน้ำ ซึ่งขับเคลื่อนกังหันที่เชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และผลิตกระแสไฟฟ้าในท้ายที่สุด

U-235 ที่อัดเม็ดเรียกว่า Fuel Pellet

5 อันดับแรกที่มีแร่ธาตุยูเรเนียมมากที่สุดในโลก ได้แก่:

1. คาซัคสถาน: คาซัคสถานเป็นผู้ผลิตแร่ยูเรเนียมชั้นนำของโลก มีปริมาณสำรองยูเรเนียมจำนวนมากและเป็นผู้เล่นหลักในตลาดยูเรเนียมทั่วโลกมาหลายปีแล้ว

2. แคนาดา: แคนาดาเป็นผู้ผลิตแร่ยูเรเนียมรายใหญ่เป็นอันดับสอง มีปริมาณสำรองยูเรเนียมจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดซัสแคตเชวัน

3. ออสเตรเลีย: ออสเตรเลียเป็นผู้ผลิตแร่ยูเรเนียมรายใหญ่อันดับสาม มีแหล่งสะสมยูเรเนียมจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเซาท์ออสเตรเลียและนอร์เทิร์นเทร์ริทอรี

4. นามิเบีย: นามิเบียเป็นผู้ผลิตยูเรเนียมรายใหญ่ โดยมีแหล่งสะสมจำนวนมากตั้งอยู่ในทะเลทรายนามิบ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ยูเรเนียมของประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

5. รัสเซีย: รัสเซียเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแร่ยูเรเนียมชั้นนำ มีปริมาณสำรองยูเรเนียมจำนวนมากและดำเนินการเหมืองยูเรเนียมหลายแห่ง

สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือกระบวนการสร้างพลังงานนิวเคลียร์จำเป็นต้องมีการจัดการอย่างระมัดระวังและมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือการรั่วไหลของสารกัมมันตภาพรังสี