บทความนี้จะมานำเสนอความรู้เกี่ยวกับ ความแตกต่างของสำเนาทะเบียนบ้านทั้ง 3 สีกันค่ะ สำเนาทะเบียนบ้านนั้นจะมีทั้งหมด 3 สีด้วยกันนะคะ แต่ละสีจะต่างกันอย่างไรบ้างนั้น ตามมาดูพร้อมกันเลยค่ะ

ทะเบียนบ้าน คือ เอกสารที่ใช้แสดงเลขประจำบ้านของแต่ละบ้าน รวมทั้งรายชื่อของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้น ๆ ซึ่งทะเบียนบ้านหนึ่งหลังจะมีจำนวนคนอยู่อาศัยได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของที่อยู่อาศัย ซึ่งตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 กำหนดให้มีคนอยู่อาศัยได้ 1 คน ต่อพื้นที่ 3 ตารางเมตร ทั้งนี้ทั้งนั้น เจ้าบ้านในทะเบียนบ้านจะมีได้แค่ 1 คนค่ะ

 

ความแตกต่างของสำเนาทะเบียนบ้านทั้ง 3 สี

 

 

 

1. ทะเบียนบ้านสีน้ำเงิน แบบ ท.ร.14 สำหรับบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

เป็นทะเบียนบ้านสำหรับผู้มีสัญชาติไทย ที่เราจะเห็นใช้กันทั่วไป โดยมี “เจ้าบ้าน” ที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัว ซึ่งการครอบครองนี้ อาจเป็นเจ้าของบ้าน ผู้เช่า หรือในฐานะอื่นก็ได้ และหน้าที่ของผู้เป็นเจ้าบ้านในบ้านหลังนั้น ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร ได้กำหนดให้ผู้เป็นเจ้าบ้าน มีหน้าที่ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน

 

 

 

2. ทะเบียนบ้านสีเหลือง ทะเบียนบ้านต่างชาติ ท.ร.13

เป็นทะเบียนบ้านสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับกาผ่อนผันให้ อาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ใน กรณีที่คนต่างชาติเป็นสามีหรือภรรยาคุณ ถ้าหากคุณหรือบิดามารดาของคุณเป็นเจ้าบ้าน ให้เจ้าบ้านไปแจ้งต่อสำนักทะเบียนตามภูมิลำเนาที่บ้านตั้งอยู่ โดยกรอกคำร้องเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร(ท.ร.13) ขอเพิ่มชื่อบุคคลในทะเบียนบ้านเอกสารที่เตรียมไป คือ สำเนาทะเบียนบ้าน ฉบับเจ้าบ้านบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าบ้าน หนังสือ เดินทางของคนต่างชาติ ทะเบียนสมรสใบอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานหรือหลักฐานอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ ในประเทศไทยเป็นการถาวรหรือชั่วคราว

 

 

 

3. ทะเบียนสีเขียว หรือ ทะเบียนอาคาร (ท.ร.๑๔ อ)

เป็นทะเบียนสำหรับใช้ลงรายการของอาคารที่สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นอันมิใช่เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย

 

 

อาจมีหลายคนนะคะ ที่เพิ่งรู้ว่าทะเบียนบ้านนั้นจริงๆแล้วมีถึง 3 สีด้วยกัน ซึ่งก็ได้แก่ ทะเบียนบ้าน 2 สี คือสีแดงกับสีเหลือง และทะเบียนอาคารอีก 1 สี คือสีเขียวนั่นเองนะคะ เป็นเกร็ดความรู้ใหม่สำหรับหลายคนเลยทีเดียวค่ะ

 

 

แหล่งที่มา thaihitz