บทความนี้จะมานำเสนอข้อควรรู้เกี่ยวกับการเก็บรักษา โฉนดที่ดินกันนะคะ โดยทางกรมที่ดินได้ออกมาเตือนเกี่ยวกับการเคลือบโฉนดที่ดินนั้น ห้ามทำโดยเด็ดขาดเลยนะคะ เพราะหากนำโฉนดไปเคลือบแล้วนั้น เท่ากับชำรุดเสียหาย ใช้งานต่อไม่ได้แล้วนะคะ พร้อมแนะเก็บรักษา ควรหาซองพลาสติกมาใส่แทน เพื่อป้องกันความเสียหายจะดีกว่าค่ะ

 

 

โดยมีรายงานว่า แฟนเพจ กรมที่ดิน Fanpage เตือนประชาชน. กรณีเคลือบโฉนดที่ดิน…เท่ากับชำรุด โดยระบุว่า

“ การเคลือบโฉนดที่ดิน การเคลือบจะทำให้ไม่สามารถพิมพ์รายการเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน เช่น การโอน การจำนอง ในสารบัญจดทะเบียนด้านหลังโฉนดที่ดินได้ ถือเป็นกรณีชำรุด จะต้องมีการสร้างใบแทนโฉนดที่ดิน “

 

 

โดยใบแทนโฉนดที่ดินชำรุด พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถออกใบแทนได้เลย โดยไม่ต้องมีประกาศ 30 วัน ด้านหน้าโฉนดที่ดินเหนือครุฑจะมีคำว่า ใบแทน กำกับไว้ ใบแทนดังกล่าวมีสถานะเทียบเท่าโฉนดที่ดินเดิมทุกประการเลยค่ะ

 

คำแนะนำที่ควรปฏิบัติเกี่ยวกับโฉนดที่ดิน

 

1. ไม่ควรนำโฉนดที่ดินไปเคลือบ เนื่องจากหากมีความประสงค์จะทำนิติกรรมในโฉนดที่ดิน จะต้องเสียเวลาในการสร้างใบแทนโฉนดที่ดินขึ้นใหม่

 

 

2. ควรหาซองพลาสติกมาใส่โฉนดที่ดิน เพื่อป้องกันความเสียหายจากการชำรุด

 

 

3. กรณีมีข้อสงสัย สามารถถามไปยังกรมที่ดิน หรือสำนักงานที่ดินทั่วประเทศ